• https://www.facebook.com/psikofiz.yeni
 • https://twitter.com/pskalpardic

Öğrenme Bozukluğu(Disleksi)

Disleksi

Tanım:Özel öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir. Okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu alt gruplarını içerir.

Öğrenme güçlüğü gelişimsel bir sorundur. Öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar. Eğitim süreci içinde edinilmez. Yaşam boyu süren bir bozukluktur. Dil gelişimi ve kullanımı, konuşma, okuma, yazma, matematik becerilerini etkileyen bir sorun olduğu için, bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini, benlik saygısını etkiler.

 

En Çarpıcı Özelliği

Çocuk sözü edilen becerilerde yaşına ve zekasına oranla düşük performans göstermektedir.

Çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen, akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme güçlüğünün en çarpıcı özelliğidir. Bir çok çocuk için öğrenme güçlükleri, okula başladıkları ve akademik becerileri kazanmakta başarısız oldukların da göze çarpar. Çocuğun akademik problemlerinin belirgin hale geldiği yaş, onun entelektüel yeteneği, öğrenme güçlüğünün tipi ve akademik beklentilerine bağlı olarak değişmektedir.

Özgül Öğrenme Bozukluğu

 • Beyindeki bazı farklılıklar nedeniyle öğrenme süreçlerinden bir ya da birkaçında aksama olmasıyla ortaya çıkar.
 • Her çocuğun iyi olduğu ve zorlandığı alanlar vardır.
 • Her çocuk kendine özgüdür.
 • Görme işitme sorununa bağlı değildir.
 • Zeka sorununa bağlı değildir.

 

İsimlendirme

 • Özgül öğrenme bozukluğu için kullanılmakta olan pek çok terim vardır. En sık kullanılanlar; özel/özgül öğrenme güçlüğü/bozukluğu
 • Ya da disleksi(bu kavram 19yy’dan beri bilinen bir kavramdır. Anlamı okuma güçlüğüdür.

Belirtiler

Okul Öncesi Dönem Belirtileri

 • Dil gelişiminde gecikmeler ve konuşma bozuklukları(konuşmayı öğrenmekte güçlük, kelimeleri doğru telaffuz etmekte güçlük, kelime dağarcığının yavaş gelişmesi, hikaye anlatmaya ilgi duymamak)
 • Zayıf algısal bilişsel yetenekler
 • Zayıf kavram gelişimi
 • Yetersiz motor gelişim(öz bakım becerilerini öğrenmekte güçlük, düğme iliklemeyi öğrenememe, sakarlık, çizim veya kopyalamaya karşı isteksizlik.)
 • Bellek ve dikkat problemleri(sayıları, alfabeyi, haftanın günlerini öğrenmede güçlük, rutin işlerde bellek zayıflığı, bir işi sürdürmekte güçlük)

İlkokul Dönemi Belirtileri

Özel öğrenme güçlüğü, bir çok çocuk için okula başladıklarında ve akademik becerileri kazanmakta başarısız olduklarında ortaya çıkar.

 

Akademik başarı

 • Okul başarısı yaşıtlarına ve zekasına oranla düşüktür. Başarı durumu değişkendir, bazı derslerde başarısı normal hatta normal üstü iken bazı alanlarda düşüktür.

Okuma becerisi

 • Okuması hız ve nitelik olarak yaşıtlarından geridir.
 • Harf ses uyumu gelişmemiştir, bazı harflerin seslerini öğrenemez.
 • Harfin şekli ile sesini birleştiremez.
 • Kelimeleri hecelerken ya da harflerine ayırırken zorlanır.
 • Sınıf düzeyinde bir parçayı okuduğunda anlamakta zorlanır, başkasının okuduklarını daha iyi anlar.

Yazma becerisi

 • Yaşıtlarına oranla el yazısı okunaksız ve çirkindir, sınıf düzeyine göre yazı yazması yavaştır.
 • Tahtadaki yazıyı defterine yazarken ya da öğretmenin okuduğunu defterine yazarken zorlanır.
 • Yazarken bazı harfleri ve sayıları ters yazar karıştırır.(b-d, m-n, 1-i, 2-5, d-t, ğ-g, ve ,ev gibi)
 • Yazarken bazı harfleri atlar ya da harf ekler
 • Sınıf düzeyine göre yazılı imla ve noktalama hataları yapar.
 • Yazarken kelimeler arasında hiç boşluk bırakmaz, ya da kelimeleri iki, üç parçaya bölerek yazar.

Aritmetik Beceri

 • Aritmetikte zorlanır
 • Dört işlemi yaparken yavaştır, parmak sayar, yanlış yapar.
 • Problemi çözüme götürecek işleme kara veremez
 • Yaşına uygun matematik işlemlerini yaparken zorlanır.
 • Sayı kavramını anlamakta güçlük çeker(5 mi 1 mi büyüktür, düşünmeden karar vermekte zorlanır.
 • Bazı aritmetik sembollerini öğrenmede zorlanır.
 • Sınıf düzeyine göre çarpım tablosunu öğrenmekte geridir.
 • Çalışma alışkanlığı
 • Ev ödevlerini almaz eksik alır.
 • Ev ödevlerini yaparken yavaş ve verimsizdir.
 • Ders çalışırken sık sık ara verir, çabuk sıkılır.
 • Ödevlerini yaparken birilerinin yardımına gerek duyar, kendi başına çalışma alışkanlığı gelişmemiştir.
 • Öğrenme stratejileri eksiktir, öğrenmeyi düşündükleri şeyleri nasıl kontrol edeceklerini ve öğrendiklerini nasıl hatırlayacaklarını bilemezler, çalışmak için yardım edecek birini beklerler.

Organize Olma Becerileri

 • Odası, çantası, eşyaları dağınıktır.
 • Defter ve kitapları kötü kullanır ve yırtar.
 • Yazarken sayfayı düzenli kullanamaz, gereksiz satır atlar, boşluk bırakır, sayfanın belirli bir kısmını kullanamaz
 • Defter kalem gibi çeşitli eşyalarını kaybeder.
 • Zamanını ayarlamakta güçlük çeker, bir işi yaparken, ne kadar zamana gereksinim duyduğunu ya da ne kadar zaman harcadığını tahmin edemez.
 • Yaptığı işi zamanında bitirmekte güçlük çeker.
 • Üzerine aldığı görevleri düzenlemekte zorluk çeker, nereden ve nasıl başlayacağını bilemez, önceliklerini belirleyemez.

 

Oryantasyon Becerileri

 • Sağ-sol karıştırır.
 • Yönünü bulmakta zorlanır, doğu-batı-kuzey-güney kavramlarını karıştırır.
 • İşaret sözcüklerini karıştırır.
 • Alt-üst, ön-arka kavramlarını karıştırır.
 • Zamana ilişkin kavramları karıştırır.
 • Gün ay yıl mevsim kavramlarını karıştırır.
 • Saati öğrenmekte zorlanır.

 

Sıraya Koyma Becerisi

 • Dinlediği ya da okuduğu bir öyküyü anlatması istendiğinde başını sonunu karıştırabilir.
 • Haftanın günlerini doğru saysa bile aradan sorulduğunda karıştırabilir.
 • Sayı ve harfleri dizgilemekte güçlük çeker(alfabe harflerinin sırasını karıştırır, 3876 dersiniz o size 6738 der)
 • Belirli bir sıra dahilinde yapılması gereken işlerin sırasını karıştırır.

 

Sözel İfade Becerisi

 • Duygu ve düşüncelerini sözel ifade etmekte zorlanır.
 • Serbest konuşurken düzgün cümleler kuramaz, heyecanlanır, takılır
 • Sınıfta sözel katılımı azdır
 • Bazı harflerin seslerini doğru olarak telaffuz edemez(r şj gibi harfleri söyleyemez ya da yanlış söyler.)
 • Soyut kavramları anlamakta güçlük çeker.

 

Motor Beceriler

 • İp atlama, top yakalama gibi oyunlarda yaşıtlarına göre başarısızdır.
 • Sakardır, düşer, yaralanır, istemeden birşeyler kırar.
 • Çatal-kaşık kullanmakta, ayakkabı- kravat bağlamakta zorlanır.
 • İnce motor becerilere bağlı işlerde (düğme ilikleme)başarısızdırlar.
 • Kalemi uygun biçimde kavrayamaz.
 • Yaşıtlarına oranla çizimleri kötüdür
 • Yazısı genellikle okunaksızdır.
 • Harflere şeklini vermekte ve harfleri kapatmakta zorlanır.

Tedavisi

Öğrenme bozukluğu tedavisinde bilişsel davranışçı terapiler kullanılmaktadır.

 

Ankara Çocuk Psikoloğu

Üyelik Girişi
Takvim
Ankara Psikolog

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret276061