• https://www.facebook.com/psikofiz.yeni
 • https://twitter.com/pskalpardic

Çocuğunuzun Dil Gelişimi

DİL GELİŞİMİ 

Dil insanlarin birbirlerine bilgi, düsünce ve egilimlerini aktarabilmelerinin yanı sıra, fikirlerini düzenleyebilmelerine olanak hazırlar. Kültür değerlerimiz ve bilgilerimizin çogu kuşaktan kuşağa sözlü yada yazılı sözcükler yolu ile iletilmektedir. herkes doğrudan kendi yasantısı yoluyla öğrendiğinden çok daha fazlasını dil yolu ile öğrenir. Dil ayni zamanda düşünme, bellek, muhakeme, problem çözme ve planlama gibi bilişsel süreçleri de içermektedir.

Dil çocuğu egosundan uzaklaştırıp onun sosyal bir kişi olmasını sağlayan kendisini kontrol ve takip ettirebilen düşüncelerini ve davranışlarını yavaş yavaş öğretebilen ve kendini güvenli hissetmesine yardım eden bir davranıştır.

Dil gelişimine ilişkin incelemeler çağdaş çocuk psikolojisi araştırmaları arasında en heyecan verici ve yogun olan çalışmaları oluşturmaktadır. Çünkü, çocuğun dile ilişkin yeteneklerinin gelişimi akıl almaz bir hızla gerçekleşmektedir. Tüm kültürlerdeki hemen hepsi ilk sözcüklerini ortalama olarak 12-18 ay dolaylarında söylerler. Dört yaşına geldiklerinde çogunlugu iyi düzenlenmiş cümleler kurarlar, hatta zaman zaman düşüncelerini süpriz sayılacak kadar karmaşık cümlelerle ifade edebilirler. 6 yaşındaki bir amerikalı çocuğun sözcük dagarcığı 8.000-14.000 sözcüğü içermektedir. Bu da 1 yaşından 6 yaşına kadar çocuğun sözcük dagarcığına her gün 5-8 sözcüğün eklenmesi anlamını taşır. Dilin yapıtaşları sözcüklerdir. Fakat her sözcük fonem adı verilen dilin ilkel seslerinden olusur.

Her çocuk önce bu sesleri çıkarmayı öğrenir. Örnek: "be" ve "me" seslerini öncelikle çıkarır. Her dil fonem kombinasyonlarına hükmeden bazı kurallara sahiptir. Yönsellik kavramı gelişmemiş çocuklar "p" "q" "b" "d" gibi harfleri karıştırırlar.

 Dil yeteneğinin gelişimi de diğer gelişim yüzlerinde olduğu gibi belli bir sıra izler. çocuklar üzerinde yapılan dil gelişimi araştırmaları konuşmanın ilk öğrenildiği dönemlerde hemen tüm dünya çocuklarının ayni gramer kurallarını kullandıklarını ortaya koymuştur.

 

*** 7 YAŞ, çocuğun okula başladığı yaştır.

Ancak o zamana kadar çocukların zihinsel,

bedensel ve dil gelişimi büyük ölçüde tamamlanır.

Bu nedenle, çocuğu desteklemek için okula başlamasını

Beklemek ÇOK GEÇ!

 

DİL GELİŞİM

Konuşmayı öğrenmek uzun ve karmaşık bir olgudur. 0 ile 12-15 ay arası çocuk iletişimini mimiklerle, ağlama biçimleriyle ve anlamsız mırıldanmalarla dile hazırlık şeklinde yapar. İlk sözcükler genellikle birinci yılın sonlarında kullanılmaya başlar. 9-18 aylar arasında iki sözcükle farklı anlamların ifade edildiği cümlelerin kurulduğu dönem başlar. Çocuğun ilk konuşmaları öncelikle günlük yaşamlarında yakından ilgilendikleri ve onlar için işlevi

Olan objelerle ilgilidir.

Sesli uyarıcıları bol çevrede yetişen bebek, daha fazla seslendirme etkinliğinde bulunmakta ve daha çeşitli sesler çıkarabilmektedir. Genizden konuşanlar incelendiğinde, genellikle sütleri çok yavaş emdikleri, bu nedenlerle annelerin biberon deliğini fazla genişlettiği öğrenilmiştir, ancak bu konuşmaya yardımcı olacak olan normal emmeyi engellediği için önerilmemektedir. Biberon deliği gereğinden fazla küçük olanlarda ise ileri de peltek konuşma olabileceği için bu da önerilmemektedir.

0-6 ay arasında; bir yaşından önce çocuk dili anlamlı şekilde kullanamaz, ancak seslendirme (vocalisation) işlevi vardır. Birinci ay süresince bebekte seslendirmelere pek

sık rastlanmaz.

6.ay; Bu aydan itibaren bebeğe bir ses verildiğinde o da bir sesle tepkide bulunur. Kendi çıkardığı sesleri dinlediği gibi başkalarının çıkardığı sesleri de dinlemeye başlar. Bu

toplumsallaşmış seslendirmedir.

8. ay; Sesli ifadeleri duygularını açığa vurur.

10. ay; İşittiği sesleri taklit eder gibi görünür, ancak başarılı olamaz.

12. ay; Çocuk ilk anlamlı sözcüğünü genelde bir yaş civarında söyler. Bazı sözcük ve basit emirleri anlar. Yetişkinin çıkardığı sesleri papağan gibi yineler ancak, konuşmasında anlaşılır bir akıcılık yoktur.

18. ay; 18. ay civarında çocukların kelime bilgisi artmaya başlar. Ancak çocuk az sayıda kelime bilgisine sahip olduğu için bildiği kelimelerle genellemeler yapar (çoğu yiyeceğe birden mama demesi gibi). Çocuk iki nesne arasında ayırım yaptıkça yeni sözcüğe

gereksinim duyar.

 1. yaş; 2 yaşına gelince iki sözcüklü cümleler kurmaya başlarlar ve çevrelerindeki hemen her şeyi isimlendirirler. Cümle kurarken cümlenin anlamı için önemli olmayan takıları atarlar.

 

 1. Konuşmayı geciktiren öğeler;
  -Duygusal çatışma, sevgi, şefkat eksikliği gibi.
  -Münakaşa, dilin sürekli münakaşa etmek için kullanılan ortamda büyüyen çocuklar.
  -Aşırı düşkünlük, bu tür çevrede çocuğa konuşmak için yeterince fırsat verilmez.
  -İlgisizlik.

DİL GELİŞİMİ (2 YAŞ)

12-24 aylar arasında iki sözcükle farklı anlamların ifade edildiği cümleler kurar. 

2,5 yaşa doğru kullandığı sözcük sayısı 200 ya da daha fazla olabilir,

Ben, beni/bana, ve sen zamirlerini doğru olarak kullanabilir,

3 yaşında cümleleri daha gramatik hale gelmiştir ve 300 civarında kelime kullanılmaktadır.

 

DİL GELİŞİMİ (3 YAŞ)

Cümleleri daha gramatik hale gelmiştir,

300 civarında kelime bilmekte ve kendi kendine

uzun süren konuşmalar yapmaktadır,

Yeni kelimelere karşı büyük bir istek ve ilgi duyar,

‘Ve’ kelimesini kullanmakta ve düşüncelerini ekleyebilmektedir,

Zamir ve bazı basit edatları uygun biçimde kullanabilir,

 

 DİL GELİŞİMİ (4 YAŞ)

Konuşması dilbilgisi kurallarına uyar ve tümüyle anlaşılabilir bir hale gelmiştir,

‘Neden?’, ‘ne zaman?’, ‘nasıl?’, ‘niçin?’, sorularıyla sözcüklerin anlamlarını ısrarla sorar,

Uzun öyküleri dinler ve gerçekte var olanla düş ürününü zaman zaman karıştırarak anlatır,

 

DİL GELİŞİMİ (5 YAŞ)

5 yaşındaki çocuk hep konuşmak ister,

Yetişkinler gibi uzun cümleler kurmaya çalışır,

Bilgisini arttırmak için sorular sorar,

Dil bilgisi kurallarına uygun konuşur,

Her şeyin ‘neden’ ve ‘niçin’i ile ilgilenir,

Söylemek istediğini dile getirmeden önce düşünür,sonra söyler, 

 

Dil

Montessori Eğitiminde, çocuklar harflerin isimlerini sırayla öğrenmeden önce harflerin sesletimlerini öğrenirler. Önce sesletimler öğretilir ,çünkü bunlar ileride okuyabilmeleri için gerekli olan kelimelerin sesleridir. Çocuklar bu sesletimleri, öğretmenin verdiği zımparalı harflere dokunarak öğrenirler ve bu da çocukların ilgisini çok çeker. Okuma eğitimi, çocuğun zımparalı harfleri kullanmasına yönelik ilgisinin artması ve gördüğü kelimelerin ne demek olduğunu sormaya başlaması ile başlar. Yazma çalışmaları veya harf kartlarını kullanarak kelime üretmek, Montessori Eğitiminde okuma eğitiminin alışkanlığını sağlar. Çocuklar gramer kurallarını oyunlarla öğrenir.

Örneğin;isimler nesnelere verilen adlardır, sıfatlar isimleri tarif eder ve fiiller hareket bildiren kelimelerdir. Bu aktivite, çocuklar için çok eğlencelidir.

 

Ankara Çocuk Psikoloğu

Üyelik Girişi
Takvim
Ankara Psikolog

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret276062